JKA Shotokan Karate-Do

Shotokan tunnetaan pitkistä, matalista ja voimakkaista asennoistaan, mutta se eroaa muista karaten tyylisuunnista myös pidemmän otteluetäisyytensä (ma-ai) vuoksi. 

Shotokanin juuret ovat okinawalaisessa Shuri-Te karatessa, jonka tunnusmerkkejä ovat korkeat ja lyhyet asennot sekä nopeat lähietäisyydeltä tehtävät tekniikat. Shotokan sisältää myös katoja Naha-Te:stä ja Tomari-Te:stä, joskin kaikki Shotokanin katat ovat "japanilaistetut" eli niiden tekniikoita on yhdenmukaistettu.

Ero modernin Shotokanin ja traditionaalisen Shuri-Te:n välillä on syntynyt 1940-luvulla, jolloin Sensei Funakoshin poika Yoshitaka "Gigo" Funakoshi loi isänsä suostumuksella nykyisen tyylin yhdessä mm. JKA:n ensimmäisen päävalmentajan Masatoshi Nakayaman kanssa. 

Taustalla olivat tarpeet modernisoida karatea kaikille sopivaksi kuntoilumuodoksi, mutta myös erilainen näkemys karatesta lähitaistelu- ja kilpailulajina. Perinteisesti karate nähtiin lähikamppailuksi, jossa osapuolet ovat kosketusetäisyydellä toisistaan, mutta Gigo Funakoshi näki karatessa myös sen urheilullisen puolen. Tällöin otteluetäisyys tuli olla pidempi, joka puolestaan vaikutti siten myös asentoihin ja tekniikoiden suoritustapaan. 

Nykyisen Shotokanin tekniset juuret ovat okinawalaisessa Shuri-Te:ssa, mutta myös japanilaisessa Jigen-Ryu kendossa, josta Gigo Funakoshi omaksui otteluetäisyydet sekä monet harjoitusmenetelmät. 

Shotokanin harjoittelu perustuu näihin periaatteisiin, mutta samalla se antaa erinomaisen perustan soveltaa karatea myös lähitaistelussa.


JKA:n kilpailut perustuvat Ippon Shobu säännöille. LATAA

JKA Technical Manual for Instructors LATAA
JKA-KARATEHARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

KATA kaiken perustana
Kata eli ennalta määrätyt liikesarjat ovat kaiken karateharjoittelun perusta. Katat sisältävät kaikki karatessa käytettävät tekniikat, periaatteet, sovellukset sekä lähestymistavat.

Kata on muoto, jolla on monia tasoja. Yksi on tekninen taso, jossa opitaan lyöntejä, potkuja ja torjuntoja. Toinen on liikkuminen eri suuntiin, väistöt sekä suunnan vaihtaminen. Kolmas on fyysisen kunnon, tasapainon ja voiman sekä painopisteen hallinta. Neljäs on erilaiset hengitys-, voima- ja nopeusharjoitukset. Viides on ns. Zen-taso eli mielen harjoittamista. Kuudes on bunkai-taso, jossa tekniikoille annetaan erilaisia merkityksiä joko suoraan katan liikesarjan mukaisesti tai niiden sisältämiä liikeperiaatteita soveltaen hyvin monenlaisiin lähikamppailutilanteisiin. 

Kata on karatea ja karate on kataa

Katojen numerointi perustuu JKA:n kataluokitteluun. Taikyoku Shodan on ns. alkeiskurssin peruskata, jonka avulla opetellaan liikkumaan eri suuntiin. Heian Shodan on ensimmäinen ns. vyökoekata (keltainen vyö). Shitei Katat (2.-10.) ovat perustason katoja, mutta ne kuvastavat hyvin myös Shotokan tyylisuuntaa. Alkuperäisiä Funakoshin katoja ovat 15 ensimmäistä kataa. JKA on poistanut katalistaltaan Ji´in Katan.

Kihon Katat (aloittelijan Kata): 
Taikyoku Shodan 1. Heian Shodan 

Shitei Katat (perustason Katat) 
2. Heian Nidan 3. Heian Sandan 4. Heian Yondan 5. Heian Godan 6. Tekki Shodan Sentei Katat (keskitason Katat) 7. Bassai Dai 8. Kanku Dai 9. Jion 10. Enpi 

Tokui Katat (ylemmän tason Katat) 
11. Tekki Nidan 12. Tekki Sandan 13. Gankaku 14. Jitte  15. Hangetsu  
16. Bassai Sho 17. Kanku-Sho 18. Sochin 19. Nijushiho 20. Unsu 21. Wankan 22. Gojushiho Dai 23. Gojushiho Sho 24. Meikyo 25. Chinte

KIHON eli perustekniikka 
Jokainen karaten perustekniikka kuten lyönti, potku ja torjunta perustuu katoissa oleviin tekniikoihin. Näitä katojen tekniikoita harjoitellaan itsenäisesti sellaisenaan, joista siten muodostuu oma harjoittelumuotonsa. 

KUMITE eli kata ja kihon käytännössä 
Kumite tarkoittaa kohtaavia käsiä. Kumite on pariharjoittalua, jossa katan tekniikoita sovelletaan lähitaistelutilanteissa. 

Shotokanissa kumitemuodot on etukäteen järjestettyjä siten, että harjoittelu on hyökkääjälle ja puolustautujalle turvallista, heidän tasonsa huomioiden. Mitä korkeamman tason kumitesta on kyse, sitä vapaamuotoisempaa se on.

JKA:ssa kumitetasoja on kolme:
  1. Kihon Kumite (Gohon, Sanbon ja Kihon Ippon Kumite)
  2. Jiyu Ippon Kumite
  3. Jiyu Kumite
Kihon Kumitessa puolustautuja on Shizentai-asennossa (perusvalmiusasento) ja hyökkääjä Gedan Barai -asennossa. Hyökkääjä ilmoittaa etukäteen hyökkäyksen (esim. Oi zuki Jodan), johon puolustautuja vastaa torjunnalla ja vastahyökkäyksellä. Hyökkäys voi tapahtua kolmena (Sanbon), viitenä (Gohon) tai yhtenä (Ippon) askeleena. 
  • Sanbon Kumite: hyökkäys Oi Zuki Chudan, puolustus Soto Uke + kolmannen jälkeen Gyaku Zuki Jodan & hyökkäys Oi Zuki Jodan, puolustus Age Uke + kolmannen jälkeen Gyaku Zuki Chudan
  • Gohon Kumite: hyökkäys Oi Zuki Jodan vs Age Uke + kolmannen jälkeen Gyaku Zuki Chudan & hyökkäys Oi Zuki Chudan vs Soto Uke + kolmannen jälkeen Gyaku Zuki Jodan
  • Kihon Ippon Kumite (molemmilta puolilta): hyökkäys Oi Zuki Jodan vs torjunta ja vastaisku, hyökkäys Oi Zuki Chudan vs torjunta ja vastaisku, hyökkäys Mae GeriChudan vs torjunta ja vastaisku, hyökkäys Kekomi Geri Chudan vs torjunta ja vastaisku, hyökkäys Mawashi Geri Jodan vs torjunta ja vastaisku

Jiyu Ippon Kumitessa sekä hyökkääjä että puolustautuja ovat valmiusasennossa (Kamae). Hyökkääjä hyökkää yhden voimakkaan hyökkäyksen tavoitteena Ippon, johon puolustautuja vastaa joko torjunnalla ja vastahyökkäyksellä tai suoraan vastahyökkäyksellä.

Jiyu Kumitessa ei ole ennalta määrättyjä hyökkäyksiä vaan molemmat pyrkivät yhteen tehokkaaseen tekniikkaan (Ippon) sekä välttämään vastustajan vastahyökkäykset. JKA:n kilpailut ovat Jiyu Kumitea vahvimmillaan.

Kihon Sanbon ja Gohon Kumitessa harjoitellaan erityisesti pitkiä hyökkäyksiä, joiden tavoitteena on Ippon. Samalla puolustautuja harjoittelee oikean etäisyyden pitämistä ja valmistautuu vastaiskuun. Kihon Ippon Kumitessa harjoitellaan yhtä tehokasta, nopeaa ja oikea-aikaista hyökkäystä.

JKA:n kumitessa keskitytään erityisesti yhden voittavan tekniikan toteuttamiseen eli Ipponiin. Käytännön taistelussa tavoitteena on Ikken Hissatsu  eli vastustajan voittaminen yhdellä lyönnillä tai potkulla.

MA-AI eli etäisyys 
Ma-ai tarkoittaa taistelijoiden välistä etäisyyttä ja sen hallintaa. Etäisyydet voidaan jakaa kolmeen pituuteen: kosketusetäisyys, lähietäisyys ja pitkä etäisyys. Kosketusetäisyys on tyypillistä judossa ja painissa, joissa tekniikat ovat pääosin heittoja ja lukkoja. Lähietäisyys on tyypillistä nyrkkeilyllä ja perinteiselle karatelle, jossa ollaan vastustajasta käden mitan päässä. Pitkä etäisyys on tyypillistä mm. kendolla, mutta myös Shotokanille sekä kilpakaratelle. Shotokanin katojen edistyneemmissä sovelluksissa käytetään myös kosketus- ja lähietäisyyttä. 

KIME - 0-10-0 eli nollasta sataan 
JKA:n tekniikoissa keskeistä on kime eli kehon ja tekniikan tuottaman voiman keskittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että valmiusasennosta liikutaan kime-hetkeen rennosti ja nopeasti (0). Kun tekniikka kohdistuu (osuu) vastustajaan, suoritetaan täysi lihasjännitys (10) eli käytetään kehon maksimivoimaa hyvin pienen hetken ajan (=kime). Heti tämän jälkeen palataan valmiustilaan (0). 

KIAI eli voiman harmonia 
Kiai ei ole huuto, vaan ääni, joka syntyy, kun voima keskitetään maksimaalisesti yhteen pisteeseen sekä samalla voimakkaasti jännitetään kaikki lihakset ja lihasten avulla tyhjennetään keuhkot. Kiaissa ei huudeta sanaa "Kiai", vaan jokin lyhyt äänne, kuten "ei", "ya", tms.

VYÖKOEVAATIMUKSET
Oheiset vaatimukset ovat JKA:n vähimmäisvaatimuksia, joista voidaan poiketa vain tiukempaan suuntaan vyökokeissa.

10th Kyu
 
KIHON - In place basics in SHIZEN TAI
1. CHUUDAN CHOKUZUKI 
2. JOUDAN AGEUKE 
3. CHUUDAN SOTOUKE 
4. GEDAN BARAI 
5. MAEGERI (HEISOKU DACHI, GEDAN KAKIWAKE) 
* “GOREI” command (From right side in turn for each Waza) 

9th Kyu 
KIHON - In place basics in SHIZEN TAI to ZENKUTSU DACHI and back to SHIZEN TAI 
1. CHUUDAN JUNZUKI 
2. JOUDAN AGEUKE 
3. CHUUDAN SOTOUKE, 
4. MAEGERI (ZENKUTSUDACHI, GEDAN KAKIWAKE) 
* “GOREI” command (From right side two action in turn for each WAZA) 

 8th Kyu 
KIHON - IDOU KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE (step in) 
3. CHUUDAN SOTOUKE (step in) 
4. GEDAN BARAI (step in) 
5. KOKUTSU SHUTOU UKE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. YOKOGERI KEAGE (in HEISOKU DACHI, right and left 2 times each) 

KATA
TAIKYOKU SHOUDAN 

KUMITE
GOHON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI) 

7th Kyu 
KIHON - IDOU KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in)
7. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, stepping in, right and left)  

KATA
HEIAN SHODAN 

KUMITE
GOHON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI) 

6th Kyu 
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 
8. YOKOGERI KEKOMI (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 

KATA
HEIAN NIDAN 

KUMITE
KIHON IPPON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left) 

5th Kyu
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKU ZUKI (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE, CHUUDAN GYAKU ZUKI (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 
8. YOKOGERI KEKOMI (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 

KATA
HEIAN SANDAN 

KUMITE
KIHON IPPON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN MAEGERI – right and left, GEDAN KAKIWAKE – right and left) 

4th Kyu 
KIHON -  IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKU ZUKI (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 
8. YOKOGERI KEKOMI (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 

KATA
HEIAN YONDAN 

KUMITE
KIHON IPPON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN MAEGERI GEDAN KAKIWAKE – right and left, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI – right and left) 

3rd Kyu 
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE, GYAKUZUKI (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in) 
6. MAEREGI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. REN GERI (GEDAN KAKIWAKE CHUUDAN, JOUDAN) (step in) 
8. MAWASHIGERI 
9. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 
10. YOKOGERI KEKOMI (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 

KATA
HEIAN GODAN 

KUMITE
KIHON IPPON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI – right and left, CHUUDAN JUNZUKI – right and left, CHUDAN MAEGERI GEDAN KAKIWAKE – right and left, CHUDAN YOKOGERI KEKOMI – right and left) 

2nd Kyu
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
3. CHUUDAN SOTOUKE in ZENKUTSU DACHI, changing stance to KIBA DACHI, YOKO ENPI, YOKO URAKEN UCHI (step in) 
4. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in) 
6. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
7. REN GERI (GEDAN KAKIWAKE, CHUUDAN, JOUDAN) (step in) 
8. MAWASHI GERI (step in) 
9. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in) 
10. YOKOGERI KEKOMI (in ZENKUTSUDATI) (step in)  
KATA
TEKKI SHODAN

KUMITE
JIYUU IPPON KUMITE (JODAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI right) 

1st Kyu
KIHON -  IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. SANBON RENZUKI (step in) 
3. JOUDAN AGEUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
4. CHUUDAN SOTOUKE, YOKO ENPI, YOKO URAKEN UCHI (ZENKUTSU DACHI changing stance to KIBA DACHI) (step in) 
5. CHUUDAN UCHIUKE, GYAKU ZUKI (step back) 
6. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in) 
7. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
8. RENGERI (GEDAN KAKIWAKE CHUUDAN, JOUDAN) (step in) 
9. MAWASHIGERI (step in) 
10. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in)
11. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) (step in) 

KATA
BASSAI DAI, KANKU DAI, ENPI or JION (your choice) 

KUMITE
JIYU IPPON KUMITE (JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, JOUDAN MAWASHIGERI) right * Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI 


1st Dan
KIHON  - IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. SANBON RENZUKI (step in) 
3. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back) 
4. CHUUDAN SOTOUKE, YOKOENPI, YOKOURA KENUCHI, GYAKUZUKI (ZENKUTSU DACHI changing stance to KIBA DACHI changing stance to ZENKUTSUDACHI) (step in) 
5. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMI ZUKI, GYAKUZUKI (step back) 
6. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in) 
7. MAEGERI (GEDAN KAKIWAKE) (step in) 
8. RENGERI (GEDAN KAKIWAKE CHUUDAN, JOUDAN) (step in) 
9. MAWASHIGERI (step in) 
10. YOKOGERI KEAGE (KIBADACHI – right and left) (step in)  
1. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) 

KATA
BASSAI DAI, KANKU DAI, ENPI or JION (your choice) 

KUMITE
JIYU IPPON KUMITE (right JOUDAN JUNZUKI, right CHUUDAN JUNZUKI, right CHUUDAN MAEGERI, right CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, right CHUUDAN MAWASHI GERI – one side only) * Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI 

 2nd Dan
KIHON -  IDO KIHON Moving basics 
1. CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
2. SANBON RENZUKI (step in) 
3. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back) 
4. UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSU DACHI to ZENKUTSU DACHI) (step in) 
5. KOUKUTSHU SHUTOUUKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back) 
6. RENGERI (GEDAN KAKIWAKE CHUUDAN, JOUDAN) (step in) 
7. YOKOGERI KEAGE, YOKOGERI KEKOMI (KIBA DACHI, alternate feet) 
8. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI) (step in)
9. MAWASHIGERI (step in) 
10. AGEUKE (step back), MAWASHIGERI, YOKOURA KENUCHI, CHUUDAN JUNZUKI (step in) 

KATA
Student’s favorite KATA  

KUMITE
JIYU KUMITE 

3rd Dan
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. JOUDAN KIZAMI ZUKI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (free Kamae) (step in) 
2. JOUDAN AGEUKE, CHUUDAN SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back) 
3. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMI ZUKI, GYAKU ZUKI (KOKUTSU DACHI to ZENKUTSU DACHI) (step in) 
4. KOUKUTSU SHUTOU UKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back) 
5. AGEUKE (step back), MAWASHIGERI, YOKOURA KENUCHI, CHUUDAN JUNZUKI (step in) 
6. MAEGERI, GYAKUZUKI, YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI, MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (alternate feet ) (step in)  

KATA
Student’s favorite KATA  

KUMITE
JIYU KUMITE 

 4th Dan 
KIHON -  IDO KIHON Moving basics 
1. SANBON RENZUKI (step in) 
2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back) 
3. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOKUTSU DACHI, ZENKUTSU DACHI) (step in)
4. SHUTOUUKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back)  
5. MAEGERI, JUNZUKI (step in) 
6. MAEGERI, GYAKUZUKI (step in) 
7. YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (step in) 
8. MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (step in) 
9. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSU DACHI same feet right and left) 

KATA
from HEIAN SHODAN to TEKKI NIDAN specified by examiner + Student’s favorite KATA

KUMITE
JIYU KUMITE 

5th Dan 
KIHON - IDO KIHON Moving basics 
1. SANBON RENZUKI (step in) 
2. AGEUKE, SOTOUKE (with same arm), GYAKUZUKI (step back) 
3. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOUKUTSU DACHI, ZENKUTSUDACHI) (step in) 
4. SHUTOU UKE, KIZAMI MAEGERI, ZENKUTSU NUKITE (step back) 
5. MAEGERI, JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN GYAKUZUKI (step in)
6. YOKOGERI KEKOMI, GYAKUZUKI (step in)
7. MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (step in) 
8. MAEGERI, YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI, GYAKUZUKI (alternate feet) (step in) 
9. MAEREGI, YOKOGERI KEKOMI, USHIROGERI (ZENKUTSUDACHI, with same foot, right and left) 

KATA
from HEIAN SHODAN to TEKKI SANDAN – specified by examiner + Student’s favorite KATA (Question and Answer Session) 

KUMITE
JIYU KUMITE 

6th Dan 
KIHON - Specified by examiner 

KATA
BASSAIDAI, KANKUUDAI, ENPI, or JION – specified by examiner + Student’s favorite KATA (Question and Answer Session) 

KUMITE
JIYUU KUMITE – Question and Answer Session on technique – Submit a report on technique on the exam day 

 7th Dan
KIHON - Specified by examiner 

KATA
Student’s favorite KATA (Question and Answer Session) 

KUMITE
JIYUU KUMITE – Question and Answer Session on technique – Submit a report on technique on the exam day  

8th Dan 
Recommendation by Shihankai 

9th and 10th Dan 
Recommendation by Shihankai 

NOTE

from 2nd Dan to 7th Dan
General KUMITE for men / women the age of 60 and above are required JIYUU KUMITE or JIYUU IPPON KUMITE (JODAN JUNZUKI, CHUDAN JUNZUKI, CHUDAN MAEGERI, CHUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) right * Inform JOUDAN or CHUDAN as for MAWASHIGERI 

To progress to the next Kyu or Dan
JKA students must demonstrate exceptional skill and near flawless execution of a prescribed set of techniques and kata. Our specially-trained instructors and examiners carefully study and evaluate each student based on the criteria shown by clicking on any rank on the chart above. 

How to convert Dan taken from other Karate organization 

General condition
1. Join Japan Karate Association or an organization under the JKA WF.
2. Provide the certificate issued by your former organization (Dan grade and the date of promotion should be displayed on that).
3. Your years of experience will be counted from the date of your last Dan examination in the former organization in the case of your testing for a higher JKA Dan than you currently have. 

Outside of Japan
1. You have to take exam for whichever Dan you apply. At the exam, submit a copy of the Dan certificate issued by your former organization. Up to 3rd Dan can be tested by the Special Dan right holder in each country. 4th and 5th Dans are tested by HQ instructors in each region. 6th Dan and above are tested for only at HQ. 
2. The registration fee of the converted Dan is required. Addtionally, the conversion fee of all previous Dan is also required. 

Conversion process
1. Join an organization under the JKA WF 
2. Prepare a copy of the Dan certificate issued by your former organization. 
3. Take the JKA Dan examination (Based on the JKA examination rules and regulations) 
*You can take the exam for higher Dan than you have.
*You may not take the exam for a dan for which you do not have the required experience. 
4. Examiner gives the JKA Dan which matches your ability 
*There is possibility of being given lower level of Dan than you held in your former organization. 
5. Register JKA Dan 
*The registration fee of the Dan you converted and conversion fee up to the acquired Dan will be required. 

ex.) If you have passed and held the 4th Dan of another organization for more than 4 years, you can take JKA 5th Dan exam. 
In case you pass 5th Dan, you have to pay registration fee for 5th Dan and conversion fee of 1, 2, 3, 4 Dan. 
In case you get 3rd Dan, you have to pay registration fee for 3rd Dan and conversion fee of 1st and 2nd Dan.
JKA Finland 2019 / Juha Kreus
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän